XVIII. században Boglár még kis puszta volt. Az XIX. század elején 1805-ben Bécsben Ch. Crusius a „postakocsik főexpeditorának” cs. és kir. Ellenőrző tisztviselője által kiadott postalexikon szerint Boglár „simegh” Somogymeggyeshez tartozott posta szempontjából. Az 1858 évben Pesten kiadott posta lexikon „Geographisches Lexikon des Königrech Ungarn” című német nyelvű helységnévtár szerint Boglár Somogy megye Karád kerületében tartozott, kicsi település, lakóinak száma 258, postája nincs, utolsó posta Szemes. Az 1873-ban kiadott helységnévtárban Boglárnak már vasútállomása van, 1861-től. Van vasúti távírda állomása teljes nappali szolgálattal és van postaállomása a vasút fogadó épületében elhelyezve. Erről az 1872. évi február 19 megjelent 7. számú közlönyben a személyzeti közlemények részében olvasható. A Boglári posta-expedíció vezetésével Szarvasay Sándort bízták meg. Nevezett jó szervezési munkát végzett, mert az 1862. május 19. kiadott 21. számú rendelet már közli a postaszerv megalakulását. A német nyelvű szöveg a szerint: A Magyar Királyság Boglár helységében, Somogy megye, Karádi járás, 1862. április 1-én egy Cs. kir. Posta expedició kezdi meg működését. Amely levél és kocsi postaszolgálattal foglalkozik és ugyan olyan nevű pályaudvarral naponta kétszer külön járat útján, továbbá Karád, Szemes, Szőlősgyörök posta hivatalaival napi egyszeri különjárat útján tartja a kapcsolatot.

The First Post Office

In the XVIII. century Boglar was a little prairie. In the beginning of the XIX. century /1805/,in Vienna according to a post encyclopedia by Ch. Crusius, Boglar belonged to Somogymeggyes. In 1958, "Geographisches lexikon des Königrech Ungarn" titled post encyclopedia published in Pest, which was made in german. Aording to this encyclopedia, Boglar belonged in Somogy county,Karád district. In first of April,1862 an emperorier-royal post expedition began to working, which occupy with letter and car post service. In 1873, in the gazetteer Boglar had it's own railway station,railway telegram station with a complete day service in the railway inn.