A révész mestersége majd egy idős az emberi civilizációval. A rév két ellentétes oldalon lévő vízpartot köt össze rendszeres hajójárattal, legyen az folyó, vagy nagyobb kiterjedésű állóvíz. Ilyen révátkelő volt hajdan a Boglár - Rendes (Pálköve), illetve Boglár - Révfülöp között. A révhajók evezőkkel hajtott vízi járművek voltak, s ha jó szél volt, akkor vitorlával hajóztak egyik partról a másikra. A Pannóniát elfoglaló rómaiak már hajóztak a Balatonon. Bizonyítéknak tekinthetjük a nagy tó mindkét partján feltárt római őrtornyokat, sőt a Fenékpusztai (Vulkánum) erőd mellett feltárt gabonaraktárak is erről tanúskodnak. A hódítók távozása után sem szűnt meg e fontos közlekedés a Balatonon, amiről I. András királyunk, 1092. évi adománylevelében olvashatjuk: „Egy helyt van Gamás Falu és ugyanott Baklár falu kikötőjével, melyet a Tihanyi Szent Ányos apátság birtokába ad. " Boglár révét több helyütt is említették. Ismertebb az 1330-ból származó feljegyzés, amely a révet "Zigethrev" néven írja. Ezt a nevet annak okán kaphatta, hogy a somogyi oldalon Boglárnál a dombok, és az amögötti részek öbölszerűen benyúlva a Balatonba, félsziget formát mutattak. Ez bizonyíthatja egy XVIII. századi levél, amiben a lellei földesúr így ír alá: „...én Szigetvidéki Szalai László”. Érdekességként a révfülöpi és vele szemben lévő boglári parton is megtalálható a „Császta” helynév, mely az ómagyar nyelvben kikötőhelyet jelent. Egy 1389. évi oklevél már hajórévként említ.

Ferry Port of Boglar

The ferryman's craft is almost in the same age like the human civilization. The ferry connects the two opposite waterside with methodial line on a river or a bigger lake. Boglar-Rendes and Boglar-Révfülöp was like that ferry. These were rowed by oars and if there was a good wind, you sailed one shore to the other. The Roman soldiers who occupied Pannonia, were also sailed on the Lake Balaton. We can take the Roman watch towers on the two sides of the lake as an evidence. The ferry of Boglar was mentioned in many "place". The most known note is from 1330 and the ferry was named "Zigethrev"- the hills of Boglar showed a peninsula form. The opposite shores of Révfülöp and Balatonboglar we can find the "Császta" place-name which word is from the old Hungarian language means "port". In 1389 a document already mentioned it as a ferry. Dr. Ferenc Zákony wrote the history of ferry shipping between Boglar-Révfülöp with full of details. (manuscript)