A falut körülvevő berek, mely a nagy kiterjedésű Nagyberek északi-keleti oldalán a falut nyugatról határolja. Az itt élő közösségeknek megélhetéshez szükséges segítséget adott. Minden időben állatainak takarmányt, legelőt, az ember házának fedél anyagot, tüzelőt, ínséges időkben élelmet, idegenek jöttekor védelmet nyújtott. A berek úgy jött létre, hogy a Balaton „turzásnak” a fő medence aljzatának mozgása, a hordalék kivetésével homokpadokat alkot és az így elzárt terület elmocsarasodik.

A boglári berek ingoványát a Nagyberektől egy három kilométeres hosszúságú lösz domb, a „csehi hát” szorítja neki a boglári lösz domboknak, átlagban 1000 m szélességben. Több ezer éves kultúrák nyomai a berek mindkét oldalán szinte összefüggően megfigyelhetők. Nem csak a régi idők embere, de a Boglár faluban élő közössége is szorosan kötődött a berekhez. A helynevek is alátámasszák, „csorda hajtó” út, a mai Kórház utca végén indult a berekbe, melyen a falu szarvasmarha csordáit hajtották nap, mint nap legelni. Az előbb említett útnak párja is volt attól délre a „Bugaszegbe” menő út, mely a mai nap annak elején vezet az út a TESCO-ba. A két út között volt két gémes kút, az egyik a disznó kút, terjedelmes dagonyázóval, alacsony földhöz közel lévő vályújával, amíg a másik az új elkerülő úttól vissza a Gyep utca irányába egy kisebb dombon állt, hosszú és magasított vályúval a delelő tehéncsorda itatására. Negyven éve a faluban több mint 70 szarvasmarhát tartottak, hogy tehénből és hízott üszőből ne legyen hiány arról a községi istálló tenyéssz bikája „Jeromos” volt hivatva gondoskodni. Két jó barát ül a diófa alatt és poharazva beszélget, és tréfálkoznak egymással.
- Te komám, tudod e mért van annyi marhabőr a boglári istállókban?
- Nem tudom komám! - a másik kicsit somolyog,
- Hát azért komám, mert abban tartják a tehenet.
Hasonlóképp a sertés állomány is számos volt. A hatvanas években a malomtól lefelé lévő házakból naponta 80 darab, sonkának valót hajtott ki a községi kanász a berekbe. Ezen a berekszéli kisebb legelőn terelgette pipás Mari néni is a libákat.

The treasures of Boglar Grove

The village is surrounded by grove, which is the north-eastern part of the vast Nagyberek, bordering the west part of the village. The grove provided food and lease for the people's animals, firewood, roof material, food in times of poverty and hiding place from outland invasions. The grove was created by the movement of the bedrock the main basin ofLake Balaton, the result was a big sand bank which closed the area that later became marshy. The swamp of grove is cut by a 3 km lenght loess hill from the big grove, which consists of the "Csehi Back" and loess hill of Boglar, with an about 1000-meter width. The traces of a few thousand year-old-cultures still can be seen from two sides of the grove. The water plants, under he weight of the swamp upon them slowly developed into fibrous material, turf, which was „harvested” every summer.