Bogláron 1909-ben hozták létre az ipartestületet (Iparos Kör-ként is előszeretettel nevezték), melyben akkor már 30 iparigazolvánnyal rendelkező, különböző önálló szakma képviseltette magát. Az alapszabály 2 §. 1 pontja alapján az ipartestület feladatának tekinti tagjai mindennemű gazdasági, művelődési és emberbaráti érdekeinek felkarolását és szolgálatát, új termelési és munkaalkalmak felkutatását, a vállalkozáshoz szükséges anyagi fedezetek megteremtését, hitelszövetkezetek létesítésének kezdeményezését, előmozdítását. Fő feladatnak tekintették a szakmabeli tanoncok és segédek tudásbeli fejlődésének fenntartását. A boglári ipartestület 4457/1913. évi alapszabálya 25 pontban rögzítette a testület tagságának kötelezettségeit és jogait.
Az ipartestület a kezdeti nehézségek ellenére jól indult. A lendületet a nagy háború kirobbanása fékezte meg, hiszen Boglárról 285 katonakötelest hívtak be. A harctérre vonult 125 fő ipartestületi tag, a falu iparosainak színe-java. 47 boglári katona – ebből 27 iparos – esett el az olasz és orosz frontokon, akik neve arany betűkkel van megörökítve a nagytemplom alatti hősök tábláján.

Guild

The Balatonboglar Guild was established in 1909, representing different independent trades with about 30 trade licences. As set in the first and second article of their Constitution, they regarded as their main task to support the professional trainees and help knowledge-based development. In 17th November, 1921 they built the artisan headquarters and they organized the community’s cultural life too.