Boglár 1211-ben a pápai tizedjegyzékben már templomos helyként volt jelölve. 1333-ban papja Márk ötven kis dénárt fizet. 1426-ban Pálnak hívják a boglári plébánost. Háromszáznyolcvan év telik el, hogy a török időkben elpusztult ősi egyház helyett, új temploma legyen Balatonboglárnak. Gyulai Gaal Gaston egyházi elnök már 1912-ben létrehozza a templomépítő alapot 300 korona alaptőkével. 1918-ban megvásárolják a Gut-féle ingatlant, de a templom építése anyagi okokból hosszú időkre eltolódik. Ekkor a boglári egyházközség a györöki plébániához tartozik. 1925-ben Erdélyből érkezik Szentiványi Róbert. Ő Boglár első plébánosa, aki teológia tanár volt. A misézés továbbra is a dombon a körmendi kápolnánál van. A plébános a kápolna külső oldalára tábori oltárt állíttat. Ennél az oltárnál tartotta első boglári miséjét 1931 tavaszán a veszprémi püspök Rott Nándor által boglárra templomot építeni küldött fiatal plébános Varga Béla.

Catholic Temple

In 1211, Boglar was signed as a Templar place in the Papal tithe-. In 1333, Mark the priest paid 50 Denars. In 1426, the priest of Boglar was called Pál. 380 years passed by after the Turkish times to see a new church in Balatonboglar, because the previous one has been destroyed. Gaston Gaal Gyulai parochial president in 1912 made a church builder found with a stock of 300 crowns. In 1918 they bought the Gut property, but the building of the church was delayedd for a long time, because of financial circumstances. In 1925, Robert Szentiványi arrived from Transylvania. He was the first priest of Boglar, a theology teacher. The masses were still held on the hill, near to the Körmendi Chapel. The priest had a field altar set up outside of the chapel. At the altar, his first mass in Boglar was 1931 by Béla Varga, who was sent here by Nandor Rott, the bishop of Veszprém.

Az új plébános felvette a kapcsolatot gyulai Gaal Gaston földbirtokossal, a boglári egyházközösség elnökével, aki igen kiterjedt kapcsolattal rendelkezett, mint országgyűlési képviselő, mint a fürdőegyesület vezetőségi tagja, a Kisgazdapárt alapító tagja. A több évtizede bogláron nyaraló befolyásos emberek is csatlakoztak a fiatal plébános terveinek megvalósításához. Támogatja Sümegi Vilmos budapesti újság tulajdonos, felsőházi tag. Bogláron hosszú évek óta nyaraló Dr. Kotsis Iván műépítész budapesti irodájában elkészítette a templom terveit, és azt Boglárnak ajándékozta. A veszprémi püspökség intézte az engedélyeket, melyet aláírásával 1931. augusztus 12-én szentesített Dr. Rott Nándor megyés püspök. A tervek és a templom méreteinek ismeretében a község által megvásárolt telek kicsinek bizonyult. Ahhoz, hogy megfelelő nagyságú területe legyen az építkezésnek Kovács Gyula és Simon Izidor a saját telkeikből átengedtek e célra. Ezen engedélyek és tisztázott telek tulajdon meglétével, 1931. szeptember 6-án vasárnap letették a templom alapkövét. A veszprémi megyés püspökön kívül jelen volt Ripka Ferenc Budapest főpolgármestere is. Ekkor elhatározták, hogy a legrövidebb időn belül felépítik a templomukat a bogláriak, amit aztán valóra is váltottak. Igen széles összefogással, sok önerős támogatással el is készült.

 • harang_avato_1
 • harang_avato_2
 • harang_avato_3
 • homokbanya_1homokbanya_1
 • templom_1_1
 • templom_1_2
 • templom_1_3
 • templom_2015templom_2015
 • templom_2_1
 • templom_3_1
 • templom_3_2
 • templom_4_1