Jankovich tisztviselőtelep is templomot épít. Az üdülőtelepet az 1926-ban kezdték kiépíteni. A határároktól nyugatra a csehi nagy árok közti vasút északi oldalán túli területet Gróf Jankovich Iván adományozta saját birtokából. A harmincas évek elejére már a mai József Attila utca mindkét oldalán villák sorakoztak. Javarészt jómódú budapesti emberek tulajdonaként. Kezdeti időszakban a Boglár falu közigazgatási hatáskörén kívül eső nyaralótelep önálló közigazgatással bírt beleértve a hitélet megszervezését is.
A tisztviselőtelep vezetősége a boglár falu elöljáróságával és a fürdőegyesülettel jó kapcsolatot ápolt. Előző írásaimban már említettem, hogy a Jankovich telep nyaralói a Balatonboglári r.k. templom építésére 15 000 pengőt adományoztak 1931-ben. A nyaraló telep állandó vendégei csak a nyári hónapokban tartózkodtak a villáikban. Kezdetekben csak a telepen rendelkezésre álló a Juliska villában, annak teraszáról tartott alkalmi miséket a tisztelendő Szentiványi Róbert atya, rossz idő esetén a tiszti kaszinó (később Halász csárda) fedett kertjében tartották meg a szentmiséket. A Jankovich telepi üdülőhelyi bizottság 1935-ben elhatározta a saját templomának megépítését.

A templom a M. kir. Vallás és Tanulmányi alap, a jótékony célú M. kir. Államsorsjáték, gróf Jankovich Iván adományaiból és a hívek adakozásából épült. A terveket Sztojka József okleveles építész késztette. Az építkezést Tóth Ferenc balatonboglári és Wéber Lajos szőlősgyöröki kőművesek végezték.

Church at Jankovich Settlement

The church has one main ship and an octogonal shrine. The vestries located ont he left and right side represent the beam of the cross, whle the shrine is the head and the length-wwise situated ship is the foot of the cross. A tower was built on the west side near the front door. The steeple of the tower resembles transilvanian fortress churches, in the tower there are two bells. The the building was finished on the 2nd August, 1936. The plans were made by József Sztojka, a licensed architect. The building was done by Ferenc Tóth and Lajos Wéber, bricklayers from Szőlősgyörök. The ordainment was on the feast of the Assumption of Mary, 15th August 1936.

A templom egyhajós, a szentélye nyolcszögzáródású. A két oldalon elhelyezkedő sekrestye a kereszt felső szárát, míg a nyolcszög záródású szentély, a kereszt fejét, a hajó a hosszanti fekvése a kereszt lábat adja. A főhajó az úgynevezett vasbeton dongára feszített gerincű alkotás, mely a belső tér donga-kupolazáródású, érdekes körablak megvilágítással. A torony a nyugati oldalon a bejárathoz közel épült. Torony sapkája az erdélyi és tisza-vidéki erőd templomok mintájára hasonlít, a toronyban két kisebb harang lakik. Az építkezést 1936. augusztus 2-án fejezték be.

Felszentelésének napját Nagyboldogasszonyunk ünnepnapjára 1936. augusztus 15-re tették, mely nap egyúttal a Jankovich tisztviselőtelep ünnepe is. A felszentelést dr. Rott Nándor Veszprémi megyéspüspök celebrálta sok, igen magas beosztású fővárosi vendég jelenlétében. A boglári hitközség is kivette részét az ünnepségből. A legényegylet fúvószenekara, a leventék díszsorfalat állva, a kisiskolás leánykák a díszkapu előtt várták a vendégeket. A leányegylet a vendégek és a lakosság vendéglátásában tevékenykedtek. Igazi nép ünnepély volt.

a templom felszentelése