Kultúrház - Lengyel-Magyar Barátság Háza

A balatonboglári egyházközség áldozatos munkájának eredményei: 1929-ben missziós kisded óvoda, 1931-1932-ben a balatonboglári nagytemplom megépítése, 1936-ban a Jankovics-telepi kis templom építésének segítése, 1938-ban a plébánia építése. Ezt az időszakot a társadalmi, közösségi élet fellendülése, a különböző csoportok megerősödése jellemezte, s szükséggé vált egy közösségi épület megépítése. Az egyházközség 1941. tavaszán az Árpád utca közepén lévő „csiszár” telket a falu elöljáróságától megvásárolta. A falu elöljárósága 1937-ben közösségi ház céljára vette meg, de akkor anyagiak hiányában lemondott annak megépítéséről.
Az épület terveit - mint a templom, a plébánia esetében is - Dr. Kotsis Iván készítette el, a kivitelezést Berkes Ferenc végezte. Az egyházközség is szembesült a pénzhiánnyal, eredeti iratokból tudjuk, hogy Varga Béla plébános 1942. márciusában a nagyfőméltóságú kormányzó úrhoz írt levelet, amiben adományt kért: „Az egyházközségi szociális népház építésére az állami sorsjáték évi jövedelméből 40.000 pengőt engedélyezni kegyeskedjék”. E támogatás sorsáról nincs hír, de Tamás Sándor kéziratában szerepel, hogy ugyanez év májusában a Belügyminisztérium 15000 dollárt folyósít az egyházközség részére az építkezés anyagi fedezetére.

Community Centre

The congregation bought the "Csiszár" site from the superior of the village at the middle of the Árpád Street in 1941. The superior of the village bought it for the village hall in 1937, but he gave it up, because he hadn't got enough money for the constructions. The plans of the building were made by Dr. Iván Kotsis and the construction was made by Ferenc Berkes. The foundations were finished in April, 1942. The construction ended in Sept. The original aim of the building was a social house for the people. The placement of the Polish high shool was greatly promoted the construction in 1940. The house was finished in November 1942. There were 2 little halls linked to each other and there was alsoa big hall with a stage which opened from the 2 little halls, there were also dressing rooms, a projector room and a restroom. Today, the house wearing the name House of Polish-Hungarian Frienship.