Bogláron 1875-ben került sor a rendezett közigazgatási kisközség kinyilvánítására. Az első községháza építésének idejét is ezen évekre tehetjük. Sajnos pontos adat nem került elő, de egy, a lengyeltóti szolgabíró által fennmaradt feljegyzésből annyit tudunk, hogy az épülő községháznak pincehelyiséggel kell rendelkeznie. Az egyik kitétel az volt, hogy az esetleges katonai alakulatok beszállásakor bizonyos mennyiségű élelmiszert tudjanak tárolni, a másik pincehelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a törvényhatóságok által elfogott és továbbszállítandó foglyok őrzésére alkalmas legyen. Az első községháza az Árpád utca 2. számú ház volt, mely mind a mai napig áll, de községházaként 1919. decemberéig szolgált. A területet özv. Gisinger Vilmosnétól bérelte a település, mellé jegyző-lakást is építettek. Később erre a telekre került - újabb épületben - a községi istálló és tűzoltó szertár. A községi istállóban volt elhelyezve az államilag fenntartott tenyészbika, sertéskan és a csődör. 1920. januárjában döntött a testület, hogy a községvezetésnek új, megfelelő épületet kell bérelnie. Ezen döntésre azért is szükség volt, mert Boglár kisközség elöljárósága beadvánnyal élt a belügyminiszterhez - a falu szeretne nagyközséggé válni. 1919-ben, a tanácsköztársasági rendszer 131 napja során Boglár jegyzőségét a Balatonlellei Körjegyzőséghez csatolták. Felmerült az az igény is, hogy Lellével összevonják Boglárt, de erre már nem került sor a rendszer bukása miatt. Így a nagyközséggé válás és a falu fejlődése megkívánta az új községházat, melyet Rotschild Bertalannétól béreltek, s a mai, Szabadság utca elején lévő területen helyezkedett el. A bérlet az udvar belsejében lévő családi házra vonatkozott, ahol először a Balatonlellétől kivált körjegyzőség kapott elhelyezést, majd rá néhány hónapra a bíró hivatala is ideköltözött. A községi jegyzőkönyvek szerint az utcafronton lévő lakóházat 1922-ben a tulajdonos, Rotschild Bertalannétól megvásárolta a község, és megépítette a modern községházát. A falut 1921. január elsejével, 42185/1920/számú rendeletével a belügyminiszter Balatonboglár néven nagyközséggé nyilvánította. A községháza a várossá válásig, 1986-ig szolgálta a balatonbogláriakat. Ma a földhivatal működik benne.

Village Hall

The first village hall was at Árpád Street 2, which is still standing, however the building only served as a village hall until 1919. In 1st of January, 1921 the village was pronounced a township by the Ministry of Home Affairs and it got the name Balatonboglar. At this time they built a more moder and bigger village hall, the site was offered by Gaston Gaal. The village hall served the inhabitants of Boglar until 1986. Now, the land Register Office is functioning there.