A Temető domb, Kápolna domb, legújabban Szent Erzsébet park - mindegyik nevén egy kedves romantikus sétahelyet értenek sokan, kötődik hozzá érzelmi szállal számtalan ember.


temetődomb egykor a vízről - a kabánokkal

Ahogy a löszrétegek rárakodtak egymásra, a bazalttufa dombot körülölelte, a történelmi korok embere is úgy hagyja nyomát rajta. Az ókor népei a pattintott nyílhegyet, később a csiszolt kőbaltát hagyták hátra e domb nyugati lejtőin. A réz- és bronzkor temetőinek urnába zárt hamvait a mellékleteivel, az összehajtott bronz kardokkal a déli oldalon találták meg - Gaal Gaston gyűjteményében maradtak fenn. A rómaiak a domb legmagasabb pontjára - mely a tengerszint felett 168 méter - őrtornyot építettek. A honfoglalók díszes öv veretét és lószerszám veretét 1936-ban Szabó Ferenc községi jegyző kertjében gyümölcsfa ültetés során találták meg a keleti oldalon.

Saint Elizabeth Park

The Cemetery Hill and the Chapel Hill also known as Saint Elizabeth park -in avery name the park is a really nice and romantic place,many people bond to it in a romantic way. As the loess settled at eachother and hugged the basalt hills around, the man of the historical periods also left their mark on it. The peoples of antiquity left behind snapped arrowheads and later polished stone axes on the western slopes of the hill. The cooper- and bronze Age antiques of the cemetery and the folded bronze swords was found on the south side. The Romans built a watchtower on the highest point of the hill. They found the conquestiors belts and harnesses. The village had a church on this hill until 1932. In 1996 Dr. Dénes Bésán Jankovich archaeologist excavated the church of the settlement.