Balatonbogláron a református gyülekezetet 1921-ben szervezték egyházközséggé. Első gondnoka Térmeg István volt, aki tiszteletben álló személyként élt és dolgozott a faluért mint képviselő, és a református gyülekezetért is sokat tett. A boglári gyülekezet a látrányi gondozó lelkipásztor alá tartozó leányegyház volt. Majd Puskás János gondozó lelkipásztor működése jött el. A húszas évek elején, a régi kisiskola tantermében a tanító lakások mellet tartották az istentiszteleteiket. 1925-től, az újonnan megépült, négytantermes iskolában tartottak havonta két alkalommal istentiszteleteket. Június közepétől augusztus végéig minden vasárnap délelőtt volt istentisztelet a harmincas évek elejétől, melyeket Ván Benjamin, majd Simon Lajos látrányi lelkészek vezettek. Nyári hónapokban, az Országos Református Tanári Egyesület üdülőjében nyaraló lelkipásztorok is besegítettek. Az énekkart a helyi kántortanító dirigálta, s nyáron, az itt nyaraló képzett kántorok is segítették munkáját.

Reformed Church

The congregation established a hurh found to build the reformed church in 1930. In 1932 so much money assembled that they could bought a site in the Széchenyi Street. In 1937 they assembled 7000 Pengő for the construction. The congregation cought the opportunity about collect money from the reformed vacationers. The planner of the church-by a visualization in 1937-was Nádasy. The main base of the construction was János Varnnay. The constructions of the church waa made by Ferenc Papp who was an elder in the local congregation and later a caretaker. The construction ended in Fall,1938 with more 12000 Pengő. In that year the furnitures have placed, to the tower a bell was plaed. The inscription: Annamary Óváry casted it for God's glory in 1938th year of the Lord.

A gyülekezet 1930-ban létrehozta a templomalapot, melynek célja volt a református templom megépítése. 1932-re már annyi pénz gyűlt össze, hogy a mai Széchenyi utcában telket vásároltak a templomépítés céljára. 1937-ben az építésre 7000 pengőt gyűjtöttek össze. Mindent megragadva, a gyülekezet tagjai további adományokat gyűjtöttek, az itt nyaraló reformátusok segítségét is kérve. Megkeresték a katolikus egyházközséget is, mivel az ő templomuk építéséhez 1932-ben a református gyülekezet is hozzájárult. A templom tervezőjét nem ismerjük, csak egy 1937-ben készült látványterv maradt fenn. Az építkezés fő motorja Varnay János segédlelkész, aki kántortanító képesítéssel rendelkezett, és végezte az állami elemi és a tanonciskolában a hitoktatást is. A református egyházmegye 1937-ben Siófokon tartott közgyűlése is támogatta az ügyet. Az építkezést Papp Ferenc, balatonboglári építési vállalkozó végezte, aki a helyi gyülekezetben előbb presbiter, majd később gondnok lett. Ő építette a fonyódi protestáns templomot 1936-ban, mind református, mind evangélikus hívek számára. A balatonboglári templom építésére való felkérést örömmel fogadta. A tulajdonában lévő építőanyag-telepről önköltségi áron adta az építőanyagot, és a munkálatokat mindvégig felügyelte. Ahol lehetett, ott a munkálatoknál ingyen segédkezett. Az építkezés még 1938 őszére elkészült, 12000 pengő költséggel. Még az évben a berendezések is helyet kaptak, a tornyába egy 80 kg, 53 cm átmérőjű harang került, ami öntetett Sopron városában, Sletenhofer Frigyes műhelyében. Felirata: „Isten dicsőségére öntette Óváry Annamária az Úrnak 1938-dik évében” Óváry Annamária a gyülekezet presbiterének, Óvári Józsefnek a leánya volt. Óváry József a II. világháborúban elesett. A templom bejáratának ősi református jelmondat-felirata „SOLI DEO GLORIA” - egyedül Istené a dicsőség. Az avatás évében Varnay József lelkész 1938 augusztusáig maradt Bogláron, utána a nágocsi gyülekezet lelkésze lett. Térmeg István presbiter újra kérelemmel fordult a dunántúli egyházkerülethez, hogy boglári gyülekezet részére, ha nem is lelkészt, de egy képzett kántortanítót jelöljenek ki, olyant, aki a hitoktatást és az énekkar vezetését el tudja látni. 1938. október 20-án Boglárra érkezik Boros István református kántortanító. Tisztségét az iskolák államosításáig tölti be a gyülekezetnél. A lelkészi szolgálatot a balatonlellei lelkészi hivatal látja el mind a mai napig. Lelkészek: Váy Nagy Ervin, Balog Tibor, majd 1966-tól 1996-ig Szabó Lajos, 1996-tól Szabó Levente.