A mai posta épülete 1904-ben épült a Boglári Takarék Pénztár Részvénytársaság részére, a fejlődő kereskedelem és az fejlődő faluközösség javára. Nem csak a nagyobb kereskedők és iparosok vehettek fel hitelt, az egyszerű emberek is. 1908-ban a földmunkások házépítő szövetkezetnek is az Rt nyújtott hitelt. A boglári község elöljárósága is itt tartotta a település pénzét, és nem egyszer fordult elő, hogy hitelhez is folyamodtak. Az 1904-ben megalakult Boglári fürdő egyesület is az Rt ügyfele volt. Közel negyven évig dr. Ritziger János volt a pénzintézet vezérigazgatója. 1946-ban a Klapka utca 2. szám alatti postahivatal költözött a helyére, és mind a mai napig ott is működik. Egy szerencsés véletlenek köszönhetően maradt fent.

Bank, than Post Office

The present Post Office building was built in 1904 for the Boglári Takarékpénztár Rt, /Boglar Savings Bank/, in favour of the developing trade and village community. Not only wholesale dealers and traders could get theircredit here, but average citizens, too. For nearly 40 years Dr. János Ritziger was the general manager of the money institutions. "may, the new age continue on this path, to develop the savings institution for the benefit of society and all humanity possiblyas far as the border of perfection. God bless our institutions and allow it to fulfill its dutyi n its new home, and that these new buildings never suffer and always prosper."

In 1946, the Post Office moved from Klapka Street to its current place.

A Boglári Takarékpénztár Részvény Társaság épületének avató beszéde

Isten segedelmével!

Őfelsége I. Ferenc József uralkodása idejében, a Boglári takarékpénztár részvénytársaság alapításának 24. évében. Amidőn ezen intézet 100 000 korona alaptöke és 120 000 korona tartaléktökével bírt. Amidőn Boglár község virágzó kereskedelmű piac és országszerte ismert fürdőhely volt. Amidőn a Boglári takarékpénztár részvénytársaság és a Simon Jakab úr, nagykereskedő tőzsdetanácsos és több rendjel tulajdonosa, mint elnök, Dr., Retzinger János úr köz és váltó ügyvéd, mint vezérigazgató, Löwensohn Jakab úr nagykereskedő, mint helyettes ig.

Amidőn az igazgatóság és a felügyelőbizottság a következőképen alakult. Dr. Berzsenyi Gerő, Dr. Berzsenyi Sándor, dr. Bok Zalán Lajos, Ficchl Mór, Fischl Jakab, Frank Károly, Lőwensohn Jenő, Simon Aladár, Simon Izidor, Dr. Tegledi Zsigmond Wilheim Vilmos, igazgatósági, Grünhut Richárd, Páva József, Paulinyi János, dr. Rónai Mihály felügyelői tagokból.

Amidőn az intézetnél alkalmazott tisztviselők voltak: Rothscild Bertalan cégvezető titkár, főkönyvelő, Miller Károly pénztáros, Slchlinger Ignác és Rosenberger Ödön segédkönyvelő, Wilhelm Mór lengyeltóti irodaszolga. Az 1903-ik évi február hó 15 én tartott közgyűlés határozatából kifolyólag ki épült ezen épület, mint a boglári takarékpénztár részvénytársaság tulajdona. Ezen épületet tervezte: Lakos Vilmos szegedi lakos műépítész. Felépítette: Székelly Robely Aladár szegedi lakos mérnők vállalkozó. Felépült, mint a takarékosság és becsületes munkásság hirdetője, 23 évig gyűjtött fillérek gyümölcséből.

Vajh, az utókor ez ösvényen haladva, a takarékpénztári intézményt a társadalom és az összes emberiség javára ez irányban fejleszteni és lehetőleg a tökéletesség határáig elvezetni képes lenne. Isten áldása kísérje intézetünket és engedje, hogy új otthonában is teljesíthesse kötelességét, és hogy ezen új épületnek mindig csak hasznát és soha kárát ne vallja.

Éljen a haza! Éljen a király! Éljen Elnökünk! Éljen a Vezérigazgató! és az összes vezető személyek, a tiszti kar, tervező és vállalkozó! Éljenek munkásaink.

Kelt Bogláron 1904. augusztus hó 28.

dr Ritzinger János